Dalsbruks Dragspelsklubb
 &
Sångensemblen Tre Prima Donnor

Plock ur verksamhet under de första 25 åren

Dalsbruks Dragspelsklubb tillkom på initiativ av Bengt Kuhlberg hösten 1976, när ca. 10 spelmän började med regelbundna övningar i Dragsfjärds Arbetarinstitut under ledning av Kaj Kulla. Officiellt infördes klubben i föreningsregistret år 1983.
Det första offentliga uppträndandet hade klubben den 18 februari 1977 i Kila,där Kimitoöns Musikgille arrangerade en konsert. Samma år deltog några spelmän i spelmansstämman i Nykarleby. År 1978 medverkade klubben i inspelningen av skivan "Sångfest i Åboland" med Dalsbruksvalsen skriven av Kaj Kulla. År 1978 inleddes även ett musikprogram "Minns du melodierna" som efter att framförts i Vårdkasen, Vrethalla, Framnäs, Brandkårshuset i Pargas,Folkets hus i Dalsbruk,Furulund samt Bygdegården i Tenala avslutades i Hangö i maj 1980.
Kontakterna till Sverige upptogs år 1980 då Västerfärnebo Dragspelsklubb inbjöds till en dragspelskväll i Furulund. Under året deltog klubben i spelmansstämman i Närpes,detta efter att man åtagit sig att tillsammans med Kimitoöns Musikgille ordna 1981 års spelmansstämma på Kimitoön. Kaj Kulla,i egenskap an Musikgillets ordförande,var bas för spelmansstämman.
Spelmansstämman på Kimitoön 26-28.6, den tionde i ordningen, var den största händelsen i klubbens verksamhet 1981. Huvudfesten som hölls på Dalsbruks sportplan samlade över 400 spelmän och publiken uppgick till ca. 5000 personer under dagarna tre.
Dragspelsklubben gjorde en svarsvisit till Västerfärnebo i juli 1981 och deltog där i Färneboparaden,vilken var en dragspelsstämma.
Under år 1982 var uppträdandena ganska få till antalet. Verksamheten inriktades på att ge ut en skiva. Dragspelsklubbens första skiva utkom lagom till julen 1982 och hette "
Så har man nu sen". Därefter har skivinspelningarna gjorts med i stort sett fem års mellanrum,dvs. 1986 "Det skönaste som livet gav",1992 "Här e´vi igen" och 1996 "Drag i bälgen". Det har övats regelbundet under ungefär ett års tid före varje skiva och av klubbens egna kompositörer har Rolf Blomqvist och Kaj Kulla bidragit med sju låtar var och Ralf Nummelin och Klas Nyström med en låt var på dessa skivor.
Förutom vanliga danstillställningar,som under årens lopp har varierat i antal,vill jag nämna kontakterna till Wärmdö Dragspelsgille i Stockholms skärgård. Klubben har deltagit i deras spelmansstämma tre gånger med stor framgång och Wärmdöborna har också gjort en svarsvisit till oss. På den årligen återkommande skärgårdsmässan i Stockholm har klubben spelat åren 1993,1994,1998 och 1999 likaså med stor framgång och entusiasm.
Dragspelsklubben har från år 1990 till 1998 varje år medverkat i Dragsfjärds församlings julkonsert i Dragsfjärds kyrka,där dragspelsklubbens insats varit mycket uppskattad.
En annan uppskattad årligen återkommande spelning är den i Västanfjärd,där klubben spelar för de Utvecklingsstördas Väl. En glad,trevlig och uppskattad spelning.
År 1985 gjorde klubbens medlemmar med hälfter en resa genom Europa. Vi åkte genom Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Österrike och Tyskland. Klubben hade uppträdanden på båten till Polen,på hotellet i Budapest och ombord på Finnjet under hemresan.
En liknanderesa gjordes 31.7-5.8 1997 till Norge,där vi deltog i en dragspelsfestival. Jag tror att klubbens medlemmar är ense om att dessa resor förblir oförglömliga.
Europaresan 1985
Norgeresan 1997 Medlemsantalet har under årens lopp varit relativt konstant medan antalet aktiva musikanter har varierat en del. För närvarande är antalet regelbundet medverkande ca. femton.
Det är med en viss oro vi ser skaran aktiva minska. Det finns dock återväxt på Kimitoön. En av de yngre medlemmarna i klubben,Calle Petterson,nådde t.ex. finalplats i finska mästerskapen "Kultainen harmonikka" år 1999. Han och flera andra studerar på annan ort,vilket gör det svårt för dem att delta regelbundet i verksamheten.
Som klubbens ledare har Kaj Kulla verkat sedan verksamheten inleddes hösten 1976 ända till slutet av nittiotalet. Från och med år 2000 har Klas Nyström tagit vid. Dessutom har klubben haft goda spelledarreserver i Ralf Eriksson och Ralf Nummelin,som då och då fått ställa upp.
Det gemensama för klubbens medlemmar är musiken. Den sociala betydelsen,som klubben har för medlemmarna kan knappast överdrivas. Dragspelsklubben är för många ett andningshål,en avkoppling från vardagens slit och bekymmer,men icke minst ett ställe där man kan upprätthålla sin spelförmåga och i bästa fall förkovra den.
Dalsbruks Dragspelsklubb vill tacka alla som har gett klubben sitt stöd under de gångna åren. Det gäller inte minst vår publik,företag och enskilda,som på olika sätt verkat för att spelmanstraditionerna har kunnat upprätthållas i vår bygd. Ett speciellt tack skall Dragsfjärds och Kimito kommuner jämte Föreningen Konstsamfundet ha för sina kännbara ekonomiska bidrag till fromma för vår verksamhet.
Till slut ett stort tack till alla spelmän jämte aktiva hälfter.
Det är ni som tillsammans gör Dalsbruks Dragspelsklubb.

Johan Johanssonstamma.jpg (25801 bytes)

Spelmansstämman
i Dalsbruk 1981.

stamma1.jpg (49204 bytes)