Dalsbruks Dragspelsklubb
 &
Sångensemblen Tre Prima Donnor
  • Swing Sweet ( 2010 )

Låtar av Glenn Miller, Harry Warren, Duke Ellington och Spencer
Williams är inte vad man i första taget förknippar med en dragspelsklubb av traditionellt slag.Denna gränsöverskridning står Dalsbruks Dragspelsklubb för på sin nya CD ”Swing & Sweet”. Det brukar inte alltid vara helt problemfritt när ett amatörband skall ge sig i kast med svängig och synkoperad musik med harmoniseringar som inte förekommer i spelmansmusik och dansbandssammanhang. Men för medlemmarna i DDK är inte denna musik helt främmande, över 20 år med Baltic Jazz i knutarna har uppenbart satt sina spår.
Dalsbruks Dragspelsklubb har sedan 2008 intensivt jobbat med denna annorlunda repertoar. En konsert med swingbetonad musik under Baltic Jazz det året gav mersmak och festivalen 2010 inleddes av DDK med en konsert i Jazztältet kallad ”Swing & Sweet”. I början av 2010 inleddes sedan inspelningarna av en del av dessa låtar som nu alltså finns dokumenterade på denna skiva. Dragspelsklubben har tagit sig an låtar som hör till storbandens och dixielandorkestrarnas repertoarer från 20-, 30- och 40-talen. Genom att lägga 2 saxofoner till dragspelen och violinen lyckas man åstadkomma ett sound som tidvis rentav påminner om storbandens. Kompet är stadigt förankrat i trummor, bas och gitarr och för skön sång svarar Ralf Nummelin i några nummer och i Moonlight Serenade gästspelar Tre (välsjungande) Prima Donnor. Orkestern leds av Kaj Kulla, som också spelar saxofon i alla låtar.
 

  • Mera Drag ( 2006 )

 

I ca två år har vi jobbat fram denna skiva och vi själva är nöjda med resultatet. Låtvalet har utkristalliserats under arbetets gång och representerar något av ett tvärsnitt av vår repertoar. Gammal och svängig dansmusik har dominerat under de 30 år klubben har verkat. Ställ till ett litet "joppheidi jippo" eller sätt Dig till rätta i en skön fåtölj och njut av MERA DRAG tillsammans med oss.

  • Drag i Bälgen ( 1996 )

 

Gammal- och populär dansmusik har gällt i klubben som har både äldre och yngre medlemmar, damer och herrar. Spelglädjen har varit stor, samhörighetskänslan toppen. Klubben har varit en källa till avkoppling och avbrott i arbete och studier. På denna jubileumsgåva finns litet för envar.
Dansa och svängom!
  • Här e´ vi igen ( 1992 )

hare.jpg (151538 bytes)

Denna inspelning, den tredje i ordningen och som också är den första som gjorts på CD har en fläkt av såkallad "svensk dansbandsmusik" över sig. Men man kan också här hitta flere gamla goda låtar av mera traditionell karaktär. Njut!

  • Det skönaste som livet gav... ( 1986 )

detskonaste.jpg (82799 bytes)

Denna inspelning var den andra som Dalsbruks Dragspelsklubb gav ut. Jämför man denna inspelning med den förra kan man bl.a. notera: att man spelar bättre, mera följsamt och har mera reda i stämmorna. Repertoaren är ännu mera varierad och arrangemangen är mera utvecklade än för 4 år sedan. Lasse Mårtenson medverkade på denna inspelning som gästsolist.

  • Så har man nu sen ( 1982 )

saharman.jpg (158108 bytes)

Så har man nu sen, var Dalsbruks Dragspelsklubbs första inspelning som utkom år 1982. "Så har man nu sen!" är ett vedertaget talesätt i "Bruket". Det hela torde ha fått sin början med att en gubbe på väg till sin holme kom att tänka på den förestående menförestiden, varför han vände om i butiksdörren och köpte en ask cigaretter till: "Så har man nu sen!"

 

Kontaktpersoner för beställning av skivor.


Ralf Eriksson
040 553 1676
eriksson.ralf(a)gmail.com

Niklas Eriksson
040 160 9193
niklas.eriksson(a)e-weber.fi

Johan Johansson
0400 81 1803
johan.johansson(a)sportofritid.inet.fi

Kaj Kulla
040 766 8134
kom.kulla(a)kitnet.fi

Börje Uggeldal
040 550 0474
stina.uggeldal(a)gmail.com

Kurt Svahnström
0400 77 4780
bobi(a)parnet.fi